Barn, ungdom och unga vuxna: Equmenia Danderyd-Täby

Inom ramen för Kyrkan i Enebyberg finns en rik ungdomsverksamhet!

Den mesta av verksamheten organiseras av Equmenia (f.d. SMU), men det finns också en avdelning av Kyrkans förskola samt särskilda gudstjänster och kyrkvandringar riktade till barn och unga.

Läs mer om respektive verksamhet nedan och under respektive flik.

För de minsta finns Enen, som är en avdelning av Kyrkans förskola. Det är Danderyds församling som ansvarar för denna verksamhet.

Equmenia Danderyd-Täby (tidigare SMU i Danderyd-Täby) har en scoutkår, bedriver söndagsskola, tonårsverksamhet och arbete med unga vuxna. Förutom detta har vi även konfirmation varannat år (2018, 2020, 2022, 2024 osv) inom ramen för vårt ekumeniska ungdomssamarbete med Centrumkyrkan Vallentuna, Grindtorpskyrkan och Åbybergskyrkan (under namnet TäVaD - Täby-Vallentuna-Danderyd, se mer under fliken Tonår), även i samverkan med studieförbundet Bilda. Vi ansluter oss även till arbetet kring Sjövik kristedomsskola, i huvudsak årskurser 2-4 som en möjlig fortsättning/fördjupning för konfirmander åren efter konfirmationen.

Vi är en lokalförening inom Equmenia, som är Sveriges största kristna ungdomsorganisation med drygt 30 000 medlemmar fördelade på ungefär 450 lokalföreningar i hela landet, från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Equmenia samarbetar med och är nära knutet till Svenska Equmeniakyrkan.

Equmenia bildades som federation 2007 och som sammanhållen organisation 2012 genom att Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU), Svenska Baptisters Ungdomsförbund (SBUF) och Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) gick ihop.

Vår verksamhet bygger på kristen grund och vårt motto lyder ”Jesus Kristus är Herre”. Det är dock inget krav att vara kristen för att få delta i våra aktiviteter.

Alla är välkomna att vara med!

För kontakt med Equmenia Danderyd-Täbys styrelse (Ungdomsrådet), skriv ett mail till:

Annan verksamhet riktad till barn och unga

Söndagens förmiddagsgudstjänster innehåller ofta ett inslag som handlar om att barnen ska få utrymme i gudstjänsten, där yngre barn får erbjudande att hjälpa till att tända ett ljus. Efter barnens ljuständning samlas Söndagsklubbens barn med ledare en trappa ner, de gånger det är söndagsklubb.

Några gånger per termin inbjuds till ”vardagsgudstjänster” för barn i förskoleåldern. En inbjudan går ut till förskolorna i närheten.

I samband med de stora kyrkliga helgerna brukar skolklasser i Enebyberg inbjudas till kyrkvandringar kring helgernas budskap.

Det behövs alltid fler ledare

Varje ledare förväntas gå kursen Trygga möten digitalt eller i person (mer info: https://tryggamoten.scout.se/) minst en gång vart femte år, vilket föreningen bistår med genom Equmenia Region Stockholm. Förutom detta kräver vi även utdrag ur belastningsregistret.

Skulle du vilja testa på att vara ledare i någon av våra grupper är du varmt välkommen att kontakta ungdomspastor Peter Mänder: , 079-319 05 01.

Du kan också ta kontakt med den som är angiven som kontaktperson i respektive grupp!