Dela, leva, dö — ett nytt existentiellt forum för unga vuxna utifrån livet, Bibeln och bönen

Välkommen till detta nya existentiella forum framför allt för unga vuxna. Vi räknar med att komma igång i mitten av september 2020 och återkommer med datum snarast

Konceptet är följande:

1. Efter en inledande bön för gemenskapen, utgår vi därefter från livet. Vi tar en runda där var och en får berätta om vad som sker i livet tills det berättats klart, medan andra deltagare lyssnar. Det som berättas, kan både berättas öppet eller under förtroende för resten av forumet.

2. Vi övergår därefter till att läsa Bibeln tillsammans. Vi börjar med att läsa Apostlagärningarna tillsammans ett kapitel per tillfälle, under högläsning i vilken vi turas om att läsa. Sedan väljer vi tillsammans ut ett stycke från kapitlet som vi vill fördjupa oss i. Vi stannar seda upp i texten en stund, genom att enskilt (närmast meditativt) läsa texten om och om igen, där var och en får säga högt ord eller meningar från texten som berör en i stunden. När vi gjort detta en stund, så övergår vi att diskutera mer kring vad vi tror att helig Ande vill säga genom oss. Vad som berört oss och berör oss i stunden. Det är fritt. Men exempelvis kan det handla om saker som händer i livet eller världen, kanske i relation till texten, eller om frågor som uppstått kring texten. Kanske något annat som träffat oss. Vi öppnar upp för att låta våra erfarenheter av livet och skriften genom helig Ande berika vårt samtal och fördjupa relationen till Bibeln, till Gud och till varandra i forumet.

3. Vi övergår sedan att gå in i bön och förbön. Först kan vi samla förbönsämnen från deltagarna, ifall det finns särskilda böneämnen vi vill be för tillsammans. Därefter övergår vi till en stund av fri bön, både tyst och talad, som får kännas. Denna stund av bön kan sedan pågå runt 15 minuter eller däromkring. Vi ber för varandra, oss själva och de böneämnen som vi tror att helig Ande i stunden vill sända till oss i relation till våra liv, vår gemenskap med Gud och med varandra.

Den som behöver gå tidigare kan alltid gå tidigare.

4. Vi som är kvar kan till sist avsluta gemenskapen förslagsvis med att tillkallande sjunga Guds välsignelse.

Inga förkunskaper krävs för att delta i forumet.

Låt oss så välkomna varandra och andra in i detta existentiella forum, och må det vara till välsignelse!

 

Kontakta Lars Åberg eller Peter Mänder vid eventuella frågor eller andra tankar/synpunkter!

, 070-497 71 65

, 079-319 05 01 

Detta existentiella forum sker i samverkan med studieförbundet Bilda!