Dela, leva och dö — en studiecirkel utifrån hela livet, Bibeln och bönen

Välkommen till denna nya studiecirkel som vi påbörjar 2/2-2020 runt kl 13.00! Alltså efter gudstjänsten och fikat. Sedan kommer vi under våren 2020 träffas varannan söndag (16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6). Till en början leder pastorer Lars och Peter samlingarna, men på sikt kan fler komma att leda studiecirkeln.

Konceptet är följande:

1. Efter en inledande bön för gemenskapen, utgår vi därefter från livet. Vi tar en runda där var och en får berätta ostört om vad som sker i livet tills man berättat klart. Detta kan berättas öppet eller under förtroende för resten av studiecirkeln. Det går givetvis bra att ta fika från kyrkkaffet med sig om man önskar.

2. Vi övergår därefter till att läsa Bibeln tillsammans. Vi börjar med att läsa Apostlagärningarna tillsammans kapitel för kapitel under högläsning i vilken vi turas om att läsa. Sedan väljer vi tillsammans ut ett stycke från kapitlet som vi vill fördjupa oss i. Sedan stannar vi upp i texten och läser enskilt texten om och om igen, där var och en får säga högt ord eller meningar från texten som berör en i stunden. När vi gjort detta en stund, så övergår vi att diskutera mer kring hur denna text talade till oss. Vad som berörde oss. Det är fritt. Men exempelvis kan det handla om  saker som händer i livet eller världen i relation till texten, eller även om historiska frågor kring texten. Kanske i relation till något som sagts i rundan tidigare där vi berättar var vi är i livet. Vi låter våra erfarenheter av skriften genom helig Ande berika vårt samtal och fördjupa relationen till Bibeln, till Gud och till varandra i studiecirkeln.

3. Vi övergår sedan in i bön och förbön. Först kan vi samla förbönsämnen från deltagarna, ifall det finns särskilda böneämnen vi vill be för tillsammans. Därefter övergår vi till en stund av fri bön, både tyst och talad, som får kännas. Denna stund av bön kan sedan pågå runt 15-20 minuter eller däromkring. Vi ber för varandra, oss själva och de böneämnen som helig Ande i stunden vill sända till oss i relation till våra liv, vår gemenskap med Gud och med varandra.

Den som behöver gå tidigare kan alltid gå tidigare.

4. Vi som är kvar kan till sist avsluta gemenskapen med förslagsvis att tillkallande sjunga Guds välsignelse.

Inga förkunskaper krävs för att delta i studiecirkeln.

Låt oss välkomna varandra och andra in i denna studiecirkel, och må den vara till välsignelse!

 

Kontakta Lars Åberg eller Peter Mänder vid eventuella frågor eller andra tankar/synpunkter!

, 070-497 71 65

, 079-319 05 01