Equmeniascout Danderyd-Täby 

OBS! För förhållningssätt kring covid-19 under scoutverksamheten följer vi riktlinjer från FHM. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att förmedla detta även till barn- och ungdomar. Se exempelvis: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Terminsstart

Vi börjar scouthöstterminen den 31/8 2021 kl 18.15! Vi ses på uteplatsen där vi brukar ses: motionsparkeringen bakom Eneby Gård. Varmt välkomna! Program för höstterminen kommer att läggas upp längst ner på den här sidan när dessa är klara.

Bli scout?

För att gå med i scoutkåren Equmenia Danderyd-Täby ska du ha börjat årskurs 1 och fyllt 7 år eller så är du påväg  att fylla 7 året du börjar! Sedan har vi patruller upp till övre tonåren. Varmt välkomna att kontakta  vid intresse av att gå med i scouterna!

När och var brukar scouterna ses?

Tid: Tisdagar 18:15 - 19:45
Plats: Enebykyrkans nedervåning eller motionsparkeringen bakom Eneby Gård
Ålder: Årskurs 1 och uppåt

Ledarskap och organisation

Just nu har vi ett "kårting" bestående av tre huvudsakliga kårchefer tillsammans med en sammankallande kårchef, som var och en hanterar lite olika delar av kårens verksamhet: Aron Petersson (sammankallande), Per Galmén och Stig-Lennart Molneryd! De är också scoutledare i patrullerna. Förutom detta har vi även i övrigt ett riktigt härligt scoutledargäng, som har rum att växa. Om du så är intresserad av att bli scoutledare, hör gärna av dig till !

Våra scoutpatruller består idag av en spårarpatrull (ålder ca 7-10), en upptäckarpatrull (ålder ca 10-12) och en äventyrarpatrull (ålder ca 12-15). Vi har även ett antal ledarscouter i patrullerna, som tidigare varit del av en utmanarpatrull (ålder ca 15-18).

Avgift

Föreningårsavgiften för att vara medlem i Equmenia Danderyd-Täby faktureras vanligen 500 kronor per år, eller 300 om man börjar på höstterminen. Det året man fyller 13 kan man som föreningsmedlem även delta i tonår för totalt 700 kr per år (vilket inkluderar 200 kr för fikakostnader) istället för 500 kr.

Ledare betalar ingen avgift till föreningen.

Vid frågor till föreningen kassör, skicka e-post till .

Kontakt

Det går utmärkt skicka e-post till om vad som helst kring Equmeniascout Danderyd-Täby, så kommer rätt person att svara dig!

eller:

Kontakta kårchef/kårtinget i Equmeniascout Danderyd-täby på e-postadress .

Det går även alltid bra att kontakta Peter Mänder, ungdomspastor i Enebykyrkan, på mobilnummer 079-319 05 01, e-post: för allmänna eller övriga frågor kring ungdomsverksamheten eller scoutverksamheten i Equmenia Danderyd-Täby.

Kortfattat om scouternas grund och verksamhet

Scouterna jobbar efter principen ”learning by doing” och hos oss får man testa på och lära sig allt från att vara en god kamrat till att laga mat och ta hand om naturen. Hos scouterna får man också lära sig hur det kan vara att leva i andra länder och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. En gång i veckan samlas vi och har mycket kul tillsammans i form av olika aktiviteter och lekar. Varje samling brukar avslutas med en kort andakt. På andakterna berättar någon av ledarna om Gud, vi ber nyingbönen eller nya scoutbönen och ibland sjunger vi tillsammans.