Välkommen till Enebykyrkan
Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.
 
Läs mer om oss

TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

Gudstjänst söndagen den 25 oktober kl 11.00       

Det finns många berättelser i bibeln om hur vanliga arbetande människor får en kallelse och blir ledare för folk och till och med länder. Det är som en röd tråd i bibeln att vem som helst av oss kan bära en okänd storhet. Vi tänker på David som blev kung, eller fåraherden Moses som förde sitt folk ut ur Egypten eller den enkla fiskaren Petrus som fick bli kyrkans förste biskop. Det märkliga är dock att folk aldrig lär sig att det kan vara så, utan när Jesus talar med kraft i orden i söndagens text  så undrar alla hur det kan komma sig eftersom han är son till så enkla människor. Minns detta min vän att Guds kallelse till dig är att du är unik, fantastisk och har potential och låt ingen se ner på dig bara för att de inte kan se det som Gud ser i dig.  Matt 13:53-57 / Lars Åberg

På söndag predikar Kyrkoherde Kristin Molander, Martin Ström leder gudstjänsten och Lage Wedin är musiker

 

Gudstjänster i pandemitider 

Vi firar Gudstjänst som vanligt, men med max 49 personer i lokalen. Samtidigt sänder vi Gudstjänsten live på https://www.facebook.com/kyrkanienebyberg/

Vi laddar även upp gudstjänster på Youtubekanalen efter gudstjänsterna. Så om man inte kan se live går det att hitta gudstjänsterna på Kyrkan i Enebybergs Youtubekanal några timmar efteråt, här: https://www.youtube.com/channel/UCFrOv1mro3IrHti16Cg9gGA

Gudstjänster utan kollekt

Vår verksamhet är beroende av kollekter. Om du inte kan komma till kyrkan så kan du swisha din kollekt. Det går till "Kyrkan i Enebyberg" med nr 123 113 73 22 och eller Enebykyrkans församling med nr 123 21 94 074. Märk din gåva med ordet "kollekt".

Obs

Vi håller avstånd och följer FHMs regler om sammankomster. Kom inte till kyrkan om du är förkyld.