Välkommen till Enebykyrkan
Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.
 
Läs mer om oss

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Enebykyrkan kl.11.00 på söndagar. Gudstjänsten håller på drygt en timme och sedan får vi tillfälle att umgås över en kopp kaffe med tilltugg. Alla är välkomna

FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

Det är skillnad på att tjäna pengar och tjäna människor, det senare är ett högt ideal som Jesus ofta lyfter fram. Lukasevangeliets 22 kapitel talar Jesus om att det är viktigt att se sig själv som tjänare. Att man som människa tjänar den andre. Ju högre position någon har i samhället eller kulturen desto viktigare är det att den har ett tjänade sinnelag. Den som gör sig stor och blåser upp sig på andras bekostnad går inte i Jesu fotspår. Teol.dr Johnny Jonsson predikar, pastor Lars Åberg medverkar. Organist Anders Öhlund leder oss i församlingssången.

 

Samtal om tro coh teologi

Johnny Jonsson samtalar runt sin bok: Hundra år av samverkan - svensk frikyrkoekumenik 1918-2018.

Söndag 22 september kl.12.30

Välkommen!