Välkommen till Enebykyrkan
Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.
 
Läs mer om oss

Samling vid krubban 

På julaftons dagen samlas vi kring krubban för att få lyssna till julevangeliet  

Den 24/12 Kl. 11:00 

 Siv Lann

Sång Emelie Fredenwall, Therese Fredenwall och Jenny Jauren, Piano Eva Wedin 

Välkomna!

Midnattsgudstjänst 

Måndag den 24/12 Kl. 23:30 

 Kom och lyssna till den fantastiska berättelsen om Jesusbarnet som kom att förändra världens historia. 

Lars Åberg 

Enebykyrkans kör dirigerad av Eva Wedin, sångsolist Ragnar Karlsson 

Välkomna!