Välkommen till Enebykyrkan
Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.
 
Läs mer om oss

SÖNDAG 24 februari. 11.00 Gudstjänst

Få personer har påverkat världshistorien i så stor omfattning som den katolske prästen Martin Luther.  Luther ville refomera den katolska kyrkan inifrån men det slutade med en ny kyrkolära och en revolution. På söndag är det reformationsdagen och då påminner vi oss om den lutherska reformationen som inspirerat den andliga världen i en riktning som många oss är mycket tacksamma för. Söndagens texter handlar dock om vår tros viktigaste person Jesus och att folk även för 2000 år sedan hade svårt att tro på honom. Men finns det idag skäl att tro på det som Jesus påstår? Kan vi lita på vad bibeln berättar om Jesus? Svåra frågor, men kyrkan är en plats för svåra frågor som kräver ett svar! Lars Åberg, pastor. Hans Torkelsson, gudstjänstledning. Anders Ölund, organist

Kyrkaffe och alla är varmt välkomna! 

 

 

 

Frågorna är många utforska svaren

Ungdoms alpha 

När?: Varannan torsdag (udda veckor)  Nästa tillfälle: 14/2

Tid: 18-20 

Plats: Centrumkyrkan Vallentuna 

 Alfa är en grundkurs i kristen tro och är ett utmärkt sätt att uforska sin tro och fundera på livsfrågor i god gemenskap 

Kyrkan i Enebyberg gör denna kurs i samarbete med Grindtorpskyrkan i Täby, Åbybergskyrkan Vallentuna och Centrumkyrkan Vallentuna tillfällena är gratis och börjar med fika