Välkommen till Enebykyrkan
Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.
 
Läs mer om oss

 Gudstjänst den 7 mars kl.11.00

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN -  Kampen mot ondskan

I Lukasevangeliets 11:14-26 berättas om när Jesus driver ut en demon ur en stum man. För den moderna människan ter sig tanken på demoner som en rent horribel och orimlig tanke.

Men det finns ett sätt att förhålla sig till texten så att den kan bli begriplig för oss idag. Kanske handlar det idag om kampen mot de dåliga vanorna, mot beroende och psykologiska feltänk. Den sortens kamp kan kännas som att något intar vår tanke och som vi nästan inte förmår ändra på. Idag talar vi inte om demoner men vi vet en del om människans psyke och hennes svagheter och att människan lätt fastnar, blir som besatt, av negativa mönster. 

Lars Åberg delar sina tankar och Eva Wedin står för musiken

Obs Ingen offentlig gudstjänst. Sänds via Facebook 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gudstjänster i pandemitider 

Vi sänder gudstjänsten live på                      https://www.facebook.com/kyrkanienebyberg

Vi laddar även upp gudstjänster på Youtubekanalen efter gudstjänsterna. Så om man inte kan se live går det att hitta gudstjänsterna på Kyrkan i Enebyberg. Klicka här.

Gudstjänster utan kollekt

Vår verksamhet är beroende av kollekter. Om du inte kan komma till kyrkan så kan du swisha din kollekt. Det går till "Kyrkan i Enebyberg" med nr 123 113 73 22 eller Enebykyrkans församling med nr 123 21 94 074. Märk din gåva med ordet "kollekt".

Öppen kyrka under pandemi-tider

Kyrkan är öppen veckodagar mellan kl 10.00 till 16.00. Pastor eller präst finns ofta närvarande. Fråga efter Lars, Jenny eller Peter om du vill träffa en präst eller pastor.