Dagträffar - Livsglädje tillsammans

Vi träffas kl 14.00 en tisdag i månaden. Programmet varierar från gång till gång; det kan vara ett intressant föredrag, bildspel från en innehållsrik resa, m.m. Vi avrundar dessa träffar med andakt och fika. Kontaktperson är Margareta Torkelsson tfn 070-865 99 39. Se kalendern för utförligare program och innehåll.