Dagträffar - Livsglädje tillsamamns  

Vi träffas kl 14.00 en tisdag i månaden. Programmet varierar från gång till gång; det kan vara ett intressant föredrag, bildspel från en innehållsrik resa, m.m. Vi avrundar dessa träffar med andakt och fika. Kontaktperson är Ragnar Karlsson. Se kalendern för utförligare program och innehåll.