Bli delaktig 

Det finns många delar i vår verksamhet och många möjligheter att bli delaktig. Till största delen bedrivs all verksamhet av frivilligt arbete. Det kan vara allt från att ordna med kyrkkaffe, vara scoutledare, jobba i vår second hand butik eller kanske vara med och sjunga i kören.

Förutom att vi gör nytta så är det också en härlig gemenskap. Kontakta någon i personalen så kan de lotsa dig vidare.

Lediga Tjänster 

 

Pastor / Församlingsföreståndare

Enebykyrkans församling, en Equmeniakyrka, har sedan 10 år tillbaka ett fungerande samarbete med Svenska kyrkan i Danderyd. Verksamheten planeras i en gemensam styrelse under namnet Kyrkan i Enebyberg.

Gudstjänsten är en viktig mötesplats för många människor. Det är därför angeläget att blivande pastor värderar predikan och undervisning högt. Naturligtvis är din förkunnelse fast förankrad i bibeln och samtidigt applicerad på vårt dagliga liv i nutid. Det finns en längtan i församlingen att verksamheten utvecklas så att fler barn och unga känner sig hemma i våra sammankomster. I ditt arbete ingår många kontakter med människor där en god social kompetens behövs och ett genuint intresse av goda samtal och själavård. 

Enebykyrkans församling har drygt 200 medlemmar och en stabil ekonomi. Ungdomsgrupperna samlar ett 80-tal medlemmar med målet att vara en mötesplats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

I anslutning till gudstjänstlokalen bedriver församlingen reception- och caféverksamhet med stöd av kommunen. I kyrkofastigheten, där församlingens verksamheter pågår, finns även kommunal verksamhet i form av fritidsverksamhet och serviceverksamhet. Dessutom finns i fastigheten en förskola, som drivs av Svenska kyrkan. Kyrkofastigheten är en del av Eneby Torg.

Arbetsuppgifter
Du blir församlingsföreståndare med samordningsfunktion. Tillsammans i en arbetsgrupp med ungdomsdiakon, körledare, präst, diakon samt cafépersonal. Även samverkan med kommunens verksamhet i huset ingår. Församlingen vill tillsammans med dig verka för att skapa mötesplatser för människor att möta Gud, sig själva och sina medmänniskor. 

Vi söker dig som:

  • är pastor och har ett ekumeniskt sinnelag,
  • vill kommunicera evangeliet om Jesus som leder människor till tro och fördjupning av tron
  • är varm och öppen och vill verka för en församlingsgemenskap där människor med olika åldrar och bakgrund trivs
  • tycker att ”kyrkan-mitt-i byn”- läget inspirerar till att skapa goda möten

Tjänsten är på 100 % med tillträde efter överenskommelse.

Bostad ett radhus i Enebyberg erbjuds du att hyra.

Upplysningar lämnas av Kerstin Torkelsson, ordförande Enebykyrkans församling, tel. 073-6231947. Ansökan sänds till kerstin.torkelsson@telia.com

Välkommen att kontakta vår pastor/föreståndare Christina Molin som arbetar hos oss idag. Christina går i pension hösten 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Körledare för barnkör och ungdomskör

Då vår nuvarande körledare flyttat för att studera vidare på annan ort söker vi dig som vill leda dessa två körer och förhoppningsvis också utveckla verksamheten vidare. Juniorkören vänder sig främst till barn mellan 9 och 12år och Ungdomskören för ungdomar från 13år och uppåt. Vi söker Dig med hjärta för barn och unga och som ser möjligheterna i sången och musiken. 

Tjänsten är en timanställning upp till 8h/vecka med tillträde snarast.

Upplysningar lämnas av Kerstin Torkelsson, ordförande Enebykyrkans församling, tel. 073-6231947, eller Bernt Anderberg, ordförande Equmenia Danderyd-Täby, tel. 0765-12 92 07. www.enebykyrkan.se

Ansökan sänds till kerstin.torkelsson@telia.com

Ansökan hanteras kontinuerligt