Barn & Ungdom

Inom ramen för Kyrkan i Enebyberg finns en rik ungdomsverksamhet!

Den mesta av verksamheten organiseras av Equmenia (f.d. SMU), men det finns också en avdelning av Kyrkans förskola samt särskilda gudstjänster och kyrkvandringar riktade till barn och unga.

Läs mer om respektive verksamhet nedan och i menyn till höger.

För de minsta finns Enen, som är en avdelning av Kyrkans förskola. Det är Danderyds församling som ansvarar för denna verksamhet. Kontaktperson är förskolechef Ann-Marie Forsgren, tel 08-568 95 702.

Equmenia Danderyd-Täby

Equmenia Danderyd-Täby (tidigare SMU i Danderyd-Täby) har en scoutkår och bedriver söndagsskola, tonårsverksamhet.

Vi är en lokalförening inom Equmenia som är Sveriges största kristna ungdomsorganisation med drygt 30 000 medlemmar fördelade på ungefär 450 lokalföreningar i hela landet, från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Equmenia samarbetar med och är nära knutet till Svenska Equmeniakyrkan.

Equmenia bildades som federation 2007 och som sammanhållen organisation 2012 genom att Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU), Svenska Baptisters Ungdomsförbund (SBUF) och Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) gick ihop.

Vår verksamhet bygger på kristen grund och vårt motto lyder ”Jesus Kristus är Herre”. Det är dock inget krav att vara kristen för att få delta i våra aktiviteter.

Alla är välkomna att vara med!

 

 

Annan verksamhet riktad till barn och unga

Söndagens förmiddagsgudstjänster börjar alltid med ett inslag som är helt riktat till barnen. Efter ljuständning och ”månadens sång” de gånger det är söndagsklubb samlas söndagsklubbs barnen med ledare en trappa ner.

Några gånger per termin inbjuds till ”vardagsgudstjänster” för barn i förskoleåldern. En inbjudan går ut till förskolorna i närheten.

I samband med de stora kyrkliga helgerna brukar skolklasser i Enebyberg inbjudas till kyrkvandringar kring helgernas budskap.

Det behövs alltid fler ledare

Skulle du vilja testa på att vara ledare i någon av våra grupper är du varmt välkommen att kontakta ungdomspastor Peter Mänder: peter.mander@equmeniakyrkan.nu 079-319 05 01. Inga tidigare erfarenheter krävs.

Du kan också ta kontakt med den som är angiven som kontaktperson i respektive grupp.