Vilka är vi?

Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling, som ingår i Equmeniakyrkan (f.d. Svenska Missionskyrkan), och Svenska kyrkan i Danderyd.

Om samarbetet

Samarbetet motiveras teologiskt med Jesu ord i Joh 17:21 om lärjungarnas enhet. Samarbetet innebär fördelar för kyrkan i hennes uppdrag att verka i tjänst och vittnesbörd. Fördelarna avser trovärdighet, synlighet, lämpliga lokaler och samarbetsmöjligheter med Danderyds kommun och de boende i Enebyberg.

Skapandet av Kyrkan i Enebyberg har idémässigt och i genomförandet haft stöd av de båda moderkyrkornas närmande till varandra.

De styrande dokumenten Grunddokument och Stadgar har godkänts av de båda moderkyrkornas ledande organ.

Kyrkan i Enebyberg är en ideell förening med de två moderförsamlingarna som medlemmar. Moderförsamlingarna har delegerat åt ett representantskap med 30 medlemmar, varav hälften utses av vardera moderförsamlingen, att ansvara för Kyrkan i Enebyberg. Ett samarbetsråd leder det löpande arbetet.

Moderförsamlingarna ställer anställda medarbetare och lokaler till förfogande för Kyrkan i Enebyberg. Föreningens ekonomi omfattar den gemensamma verksamheten, som finansieras med gudstjänsternas kollekter och anslag från moderförsamlingarna.

All ”vuxenverksamhet” i Kyrkan i Enebykyrkan är gemensam för de båda moderförsamlingarna.

Barn- och ungdomsarbetet drivs av Equmenia (f.d. SMU) och kyrkans förskola drivs av Svenska kyrkan i Danderyd.

År 2016 ingicks på riksplanet en ekumenisk överenskommelse mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan och denna medger lokala överenskommelser om bildandet av en samarbetskyrka. Nedanstående grunddokument och stadgar, antagna 2006 är i linje med denna överenskommelse.

 

 

Kultur- och studieverksamhet sker i samverkan med Bilda.